Ägarbyte fjärrvärme

Ägarbyte för fjärrvärmen i Köping, Arboga och Kolsva.

Flyttanmälan och ägarbyte sker genom att skicka in formuläret för flyttanmälan nedan minst tio dagar innan flytt. Både uppgifter om den tidigare och den nya avtalsparten behöver fyllas i.

Tänk på:

  • Minst tio dagar innan flytt/ägarbyte behöver vi din anmälan
  • Du är betalningsansvarig fram till dess att flytten har registrerats och mätaren är avläst
  • Fakturering sker kopplat till inflyttande kund från och med klockan 00:00 på avtalsändringsdatumet

Uppsägning av fjärrvärmeavtal

Om du vill göra en definitiv uppsägning av ditt fjärrvärmeavtal t.ex. om huset ska rivas eller av annan anledning inte ska ha fjärrvärme kopplat till sig, ska det göras med en skriftlig anmälan. Ditt avtal om fjärrvärmeleverans har tre månaders uppsägningstid om du önskar göra en definitiv uppsägning.

Skillnaden mellan ovanstående alternativ är att vid ett ägarbyte stänger VME inte av leveransen av fjärrvärme, utan betalningsansvaret går över till den nya fastighetsägaren. Vid en formell uppsägning stänger vi av fjärrvärmen när uppsägningstiden löpt ut.

Du kan alltid kontakta oss om du har några frågor telefonnummer 0221-67 06 10 eller kundtjanst@vme.se