3 april, ett VME datum

2018-04-04

Den 3 april 2017 kördes restvärme från Köping till fjärrvärmenätet i Arboga för första gången.

Den 3 april 2018 togs transiteringsledningen återigen i drift efter ett vinteruppehåll då spillvärmen i köping behövdes för att försörja köpings kunder. Nu när vårvärmen börjar komma smygande, kan vi så smått börja leverera restvärme till fjärrvärmekunder i Arboga. Vi hoppas på ett gynnsamt år och kunna leverera mer restvärme än förra året.