Ändrad lagstiftning kring personuppgifter från och med 25 maj

2018-05-17

VME är enligt bland annat Dataskyddsförordningen (GDPR) personuppgiftsansvarig för de person­uppgifter som vi samlar in och behandlar. Vi behöver dem för att kunna ingå och fullgöra avtalet dig som kund eller när det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse för bolaget. Vi uppdaterar och kompletterar våra rutiner för att uppfylla våra förpliktelser enligt de nya reglerna utifrån Konsumentverkets och Energiföretagen Sveriges riktlinjer.

Läs mer hos Datainspektionen (www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen) eller kontakta oss om du har några frågor.