Fortsatt godkännande i Prisdialogen

2019-10-22

Nu har vi fått besked om att vårt arbete tillsammans med er kunder gett oss fortsatt medlemskap i Prisdialogen. Nedan finns bilder och anteckningar från mötena. Syftet med Prisdialogen är att stärka din ställning som kund. Vi som fjärrvärmeleverantör måste uppfylla ett antal krav både som bolag och i vår relation med er kunder. Vi får ansöka varje år om förnyat medlemskap och redogöra för vårt arbete.

Presentation vid Prisdialog-möten i Köping

Anteckningar från Prisdialog-möte i Köping.

Presentation vid Prisdialog-möte i Arboga

Anteckningar från Prisdialog-möte i Arboga.