Fjärrvärme med grön finansiering

2016-12-15

Köpings fjärrvärmeverksamhet klarar miljökraven som ställs för att ta del av Kommuninvests gröna lån.
Nu är finansiering av den nya fjärrvärmeverksamheten klar och ett fint kvitto på vårt miljöarbete är att verksamheten har godkänts för så kallade gröna lån. Finansieringen sker genom Kommuninvest och för att kunna få gröna lån ställs det krav på att projekt och åtgärder främjar omställningen till lägre koldioxidutsläpp, klimattålig tillväxt och minskad miljöpåverkan. Den miljökommitté som arbetar för Kommuninvest har granskat och godkänt fjärrvärmeverksamheten och den nya transiteringsledningen för gröna lån.

> Här kan du läsa om gröna lån på Kommuninvests webbplats