Fjärrvärmearbeten i Köpings centrum

2017-05-05

I början på maj startar arbetet med att byta ut en äldre betongkulvert för fjärrvärme i Köping på Prästgärdsgatan. Kulverten är en välanvänd huvudledning som levererat fjärrvärme sedan 1971. De senaste åren har vi haft lite problem med den. Nu ska vi byta ut den mot en ny modern plastkulvert. Jobbet planeras att utföras i 2 etapper, med start i stora gatan och slut strax innan Nygatan, där den nya ledningen ska vara inkopplad och klar i slutet av juni.