Fjärrvärmearbete på Nygatan i Köping

2017-09-01

Fjärrvärmearbete pågår för fullt på Nygatan mellan Västra- och Östra Långgatan. En äldre fjärrvärmeledning från 1973 håller på att ersättas med en ny för att säkra fjärrvärmeleveransen till kvarteret. Arbetet beräknas vara klart i slutet på vecka 41. Arbetet påverkar trafikanter och följ hänvisningar för att ta er förbi arbetsområdet. Trottoarer längs Nygatan är öppen för gångare.