Fjärrvärmearbeten vid Lasarettet och i Bergsgatan, Köping

2018-06-21

Under maj månad startades ett fjärrvärmearbete i Bergsgatan, Köping. En äldre fjärrvärmeledning från början av 70-talet ska bytas ut, efter 45 års trogen tjänst är det dags att pensionera denna ledning. Ledningen som går i hela Bergsgatan och fram till huvudentrén vid lasarettet ska bytas ut.

Under vecka 25 kommer vi att komma in på den södra lasarettsparkeringen med schakten, det kommer att påverka parkeringsmöjligheterna och vi hänvisar till de andra parkeringsytorna som finns. Området som schaktas upp vid lasarettet planeras att vara färdigt i mitten på augusti.

Länk till schaktområdeskarta.

Frågor och funderingar Kontakta oss!