Försenat fjärrvärmejobb vid Köpings lasarett

2018-09-05

Fjärrvärme arbetet vid Köpings lasarett är försenat.

På grund av berg och ändringar har den ursprungliga tidplanen inte följts.
Som förhållandena är just nu kommer fjärrvärmeschakten att vara återfyllda under v.40 och det som kommer återstå är asfalteringsarbetet.

Under sommar stötte vi på berg som vi var tvungna att spränga loss. Nu när schaktningen har fortsatt har ytterligare berg påträffats som kommer behövas tas bort. Mer information om tider för det kommer anslås här på sidan.

På måndag (24/9) kommer det att borras och sprängas på lasaretts området.