Första året med transiteringsledningen

2018-01-31

Den 3 april 2017 kördes restvärme från Yara i Köping till fjärrvärmenätet i Arboga med full gas för första gången. Även om vi nu är mitt i värmesäsongen kan vi blicka tillbaka på ett lyckat första kalenderår. Trots den rekordsnabba byggnationen och den intrimning som stora system alltid behöver så har ledningen med marginal levererat enligt beräkningarna. Bortåt 40 GWh värme har förts över, vilket motsvarar det årliga värmebehovet hos alla villor i Köping och Arboga som har fjärrvärme (ca 2 000 st).

Kuriosa om ledningen och projektet:

  • Vattenvolym i ledningen 2 250 m3
  • Över 2 km svetsskarvar
  • Tre pumpstationer med kapacitet 500 m3/h ombesörjer flödet (fyller ett badkar på 1,5 s), placerade i Köping (Hamnvägen), Majaskeka och vid Arboga värmeverk
  • Vid höglast är flödet 1,9 m/s (7 km/h; snabbt gångtempo)
  • Spillvärmeöverföring ca 70 000 MWh/år (årsbehov för ca 4 000 villor)
  • Reservkapacitet i bägge riktningar 30 MW
  • 100 personer arbetade som mest samtidigt
  • 30 km fjärrvärmerör (300 mm rördimension, 500 mm inklusive isolering)