Fortsatt godkända i prisdialogen

2020-12-02

Nu har vi fått besked om att vårt arbete tillsammans med er kunder gett oss fortsatt medlemskap i Prisdialogen. Syftet med Prisdialogen är att stärka din ställning som kund. Vi som fjärrvärmeleverantör måste uppfylla ett antal krav både som bolag och i vår relation med er kunder. Vi får ansöka varje år om förnyat medlemskap och redogöra för vårt arbete.
https://www.prisdialogen.se/medlemmar/