Kolsvaledningen driftsatt!

2021-04-22

Nu streamar vi prima flisvärme från Arboga via Köping hela vägen till Kolsva!

Byggnation av Kolsvaledning 2020