Kolsvaledningen invigdes

2021-06-07

Idag invigdes ledningen som ansluter Kolsvas fjärrvärmenät till det stora nätet mellan Köping och Arboga. Det stora 60 miljonersprojektet invigdes med tal av VMEs ordförande Elizabeth Salomonsson och istället för att klippa bandet så öppnade Elizabeth ventilen för varmvattnet till Kolsva.

Bilder från invigningen

VMEs ordförande Elizabeth Salomonsson höll invigningstal
Kommunstyrelsens ordförande Annika Duàn (S) tillsammans med Ola Saaw (M)

Historik

Tidigare producerade VME fjärrvärme i Kolsva med träpellets och bioolja. Anläggningen var dock föråldrad, resurskrävande och stod inför stora reinvesteringar.