Köpings kommun förvärvar Arboga Energi AB

2016-04-10

Köpings kommun förvärvar Arboga Energi AB den 1 juli 2016 efter beslut i respektive kommuns kommunfullmäktige.

Ett gemensamt bolag för båda kommunernas fjärrvärme planeras till den 1 januari 2017. Fram till dess bedrivs verksamheten i Arboga vidare som tidigare, förutom med en ny styrelse och ett nytt namn. Planering pågår för att bygga en kulvert mellan kommunerna, den beräknas vara i drift våren 2017.

Ledningen kommer att leverera överskott av spillvärme från Köpings industrier till Arbogas fjärrvärmenät.

Din fjärrvärme blir ännu säkrare och mer miljövänlig

Vad innebär sammanslagningen för dig som kund?

  • Din  lokala  energipartner  blir  starkare  och mer kompetent
  • Din  fjärrvärme  blir  en  av  Sveriges  resurseffektivaste  värmekällor  –  Köping  är  sjätte störst i landet på att ta vara på spillvärme och Arboga har 100 % förnybara bränslen.
  • Förutsättningarna  för  trygg  värmeleverans och prisutveckling blir ännu bättre.

Avtalet ger oförändrade fjärrvärmepriser i Arboga år 2017 t.o.m. 2019, samtidigt som Köping kommer att behålla målsättningen med ett av de bästa fjärrvärmepriserna i Sverige.

Det nya bolaget kommer få nytt namn, nya kontaktvägar och ny hemsida, men de tidigare kontaktvägarna finns kvar under en övergångsperiod.

Du blir automatiskt kvar som kund men förslag om nytt avtal kommer skickas ut.