Kulvert-bygget igång både från Köping och Arboga

2016-10-03

Nu är byggnationen av kulverten mellan Köping och Arboga igång i båda orterna. Knutpunkten i Köping byggs vid Nya Hamnvägen där arbetet nyligen startat. Anslutningen vid värmeverket i Arboga påbörjades i augusti.

Parallellt arbetar vi intensivt för att smälta samman organisationerna i Arboga och Köping inför att båda ska ingå i Västra Mälardalens Energi och Miljö AB från den 1 januari 2017. I dagsläget utgörs bolaget endast av före detta Arboga Energi AB, sedan Köpings kommun tog över ägandet den 1 juli.Knutpunkt Nya Hamnvägen 20161003

Måndag 3 oktober: Byggnationen av kulverten mellan Köping och Arboga pågår för fullt, här i knutpunkten i Köping vid Nya Hamnvägen