Milstolpe för transiteringsledningen

2019-10-22

Sedan den 3 april 2017 kan vi föra över värme mellan Köping och Arboga. Den 9 oktober passerade vi en stor milstolpe: 100 GWh spillvärme från industrierna i Köping har transiterats till Arboga. Det motsvarar den årliga förbrukningen hos ca 5 000 villor eller hela den årliga användningen av fjärrvärme i Arboga.