Nytt elreservkraftaggregat på Norsaverket i Köping

2017-11-03

Det befintliga aggregatet som är idag placerat utanför värmeverket har använts för att vid elavbrott säkerställa fjärrvärmedrift under kortare perioder. Det nya aggregatet som drivs av en dieselmotor, kommer ha en automatiskt startsekvens samt att det är inkopplat på högspänningsnätet vilket medför att det kommer att kunna försörja och säkerställa driften både på värmeverket och reningsverket vid bortfall av elkraft. Det nya aggregatet som kommer att vara placerat inomhus på värmeverket kommer enbart användas vid de tillfällen det uppstår elavbrott samt vid provkörningar för att säkerställa driftsäkerhet.

Tisdag den 7 november kl 08.00 – 09.00 samt på eftermiddagen kommer det nya aggregatet att provköras. Ett planerat strömavbrott kommer att ske på Norsa, och driften av det nya aggregatet kommer att testas. Vissa störningar i fjärrvärmeleveransen i Köping kan uppstå under dagen.

Upplever du störningar i leveransen av fjärrvärme? Kontakta oss!