Pumpstationerna är klara

2017-03-10

Byggnationen av den nya transiteringsledningen löper på enligt plan och nu är de tre pumpstationerna färdigställda. Arbetena med ledningen och pumpstationer har under senare tid varit omfattande och projektet har under perioden sysselsatt fler än 60 personer.

Nu pågår slutbesiktningar av pumpstationernas entreprenader och driftsättningsarbetena har inletts. Pumpstationerna kommer normalt att användas för att leverera spillvärme från Köping till fjärrvärmekunderna i Arboga, men om behov uppstår kan flödet vändas så att Köping vid behov kan få värme från flispannorna i Arboga.

Pumpstation vid majaskeka

Pumpstation invändigt