Så blir en lekplats till – läs om våra nyaste lekplatser och möt skaparna bakom

2021-06-28

Hittills i år har två lekplatser renoverats i Kolsva och just nu renoveras en i centrala Köping. Men hur går det till när en lekplats ska få sig en uppfräschning och vad behöver tänkas på? Vi har pratat med Emma och Lena som arbetar som landskapsarkitekter på VME för att få en inblick i deras arbete med lekplatserna.

Årlig översyn hjälper dem identifiera behoven

Årligen görs en inventering och besiktning av våra 40-tal lekplatser i kommunen.

– Lekplatserna måste besiktigas årligen ur ett säkerhetsperspektiv, men det ger oss också en bra överblick över vilka lekplatser som är i behov av en renovering, säger Lena Ransmark, landskapsarkitekt på VME.

Vilka lekplatser som renoveras beror på flera faktorer. Främst är det dess skick och om det finns brister i säkerheten som avgör vilka som blir renoverade. Om det inte finns några lekplatser som är i ett akut dåligt skick så tas även antal barn som bor i området i beaktning. Det geografiska läget och om det ligger i närheten av en nyrenoverad lekplats spelar också in.

– Vi försöker sprida ut det så gott det går i kommunen. Det är sällan vi bygger helt nya lekplatser men förra året byggdes en helt ny i Vidhemsparken, den som är känd som Dinosaurielekplatsen. Det fanns två mindre och slitna lekplatser i området och då beslutade vi att riva båda och i stället bygga en ny, större och påkostad lekplats, säger Emma Herloff Örngren, landskapsarkitekt på VME.

Det finns i grova drag två typer av lekplatser. Närområdeslekplatser är oftast mindre och lämpar sig bäst för snabb lek med barnen innan maten. Närområdeslekplatserna är gjorda i åtanke för barn mellan 1 och 9 år.

Områdeslekplatser, som dinosaurielekplatsen på Vidhem, är i regel lite större och riktar sig till barn åldrarna 1-12. Dessa lekplatser blir även som ett litet besöksmål dit familjer åker från andra delar av kommunen.

Floraplans lekplats renoverades under 2019. Den ligger i en grön oas mitt i ett villakvarter i Östanås intill bollplan med basketkorgar, bollplank, mindre bandymål och pingisbord.

Viktigt med säkerheten och att alla trivs

En lekplats är inte bara en plats med lekutrustning. Emma och Lena strävar alltid efter att alla ska trivas.

– Vi tänker att här ska inte bara lekas, utan att det ska passa alla. För oss är det viktigt att få in fin växtlighet, bänkar och skapa en plats där hela familjen kan trivas, säger Emma.

Säkerheten är något som genomsyrar hela arbetet. Det är hårda regelverk som lekplatserna måste uppfylla. Bland annat är avstånd och underlag viktigt ha i åtanke.

– Lekutrustning och redskap får inte stå för nära varandra. Om ett barn faller från en klättställning på ett redskap kan det sluta illa. Så varje utrustning måste ha en viss frizon från andra redskap, säger Emma.

Att ha ett underlag som dämpar ett fall gör stor skillnad. Idag används en speciell sorts sand och träflis som underlag där fall kan förekomma. Konstgräs används också men bara i de fall där de vill att det ska vara fallsäkert men samtidigt tillgänglighetsanpassat, så att personer som använder rullstol eller har balanssvårigheter kan röra sig smidigt.

Hästhagens lekplats renoverades 2018 med ett tydligt bondgårdstema. Inspirationen för hämtades från förr då området bestod av bondgårdar och hagar. På lekplatsen går det därför att hitta lekutrustning i form av en ponny, får, ko och en traktor.

Barnen är delaktiga i skapandet av lekplatserna

När Emma och Lena börjar skissa på en ny lekplats händer det att de kontaktar skolor och förskolor i närheten för att få in önskemål. Lappar sätts även upp på lekplatsen så föräldrar och barn kan lämna synpunkter.

– Vi vill jättegärna ha in önskemål från barnen som bor i närheten och faktiskt kommer leka på lekplatsen. Inför den nyligen färdigställda Järv- och Renstigens lekplats kom mycket önskemål om en hinderbana. På den vägen blev hinderbanan temat för hela lekplatsen, säger Lena.

Det kom in förslag på att förbättra belysningen omkring lekplatsen och det blev något som de kunde genomföra.

– Kompisgungan på Trekantens lekplatsen var ett annat önskemål som blev verklighet, säger Lena.

Linbanan i dinosaurielekparken var inte planerad att vara med från början.

– Men det var så himla många barn som önskade en linbana så då kände vi att det var självklart att ha med den, säger Emma.

Vidhems lekplats, kanske mer känd som dinosaurielekplatsen, blev en succé och snabbt omtyckt av barnen.

Drömteman och hur ett tema växer fram

Processen ser ut som så att Emma och Lena ser över lekplatsens styrkor och svagheter, samt dess möjligheter.

– Med de två nyaste lekplatserna i Kolsva har vi utgått ganska mycket från den geografiska platsen. På Trekantens lekplats finns det stora fina ekar där ekorrar brukar springa omkring. Därför kändes det naturligt att den lekplatsen skulle få ett ekorrtema. Järv- och Renstigens lekplats fick ett passande skogstema baserat på namnet, säger Lena.

Tack vare flera leverantörer finns det ett stort urval av lekutrustning. Det finns också goda möjligheter att få specialanpassad utrustning. Bronspännets lekplats vid Himlabacken är ett bra exempel på en stor specialanpassning.

– Volvo i Köping ville vara med och sponsra med lekutrustning. Resultaten blev en klätterställning i form av en lastbil som Volvo tog fram tillsammans med en leverantör för lekutrustning, och som är väldigt uppskattad av barnen, säger Emma.

Bronsspännets lekplats med sin unika klätterställning i form av en Volvolastbil.

Ni kanske undrar om våra landskapsarkitekter har några drömteman?

– För mig var dinosaurielekplatsen ett drömtema, men det vore spännande med ett rymdtema. Vi har en liten lista på idéer som vi kanske kommer förverkliga i framtiden, säger Emma.

– Jag har tänkt att det skulle vara kul att få göra en lekpark med ett sagotema, säger Lena.

De berättar att de har en liten lista på idéer till teman och musik är något som båda ser som ett spännande men utmanade tema.

– Att genom lek kunna skapa musik vore jättekul. Att lekutrustning fungerar som instrument, som att hoppa på tangenter tror jag barnen hade uppskattat men det kanske inte är lika uppskattat av grannarna i området. Där ligger utmaningen, säger Lena och skrattar.

Våra nya upprustade lekplatser för i år

Under våren har Trekantens lekplats och Järv- och Renstigens lekplats i Kolsva renoverats och kunde invigas för bara några veckor sedan. Lekplatsen i Gamla stan i Köping renoveras just nu.

Trekantens lekplats

I en minipark med stora fina ekar ligger Trekantens lekplats. Temat för lekplatsen är Ekorrens lekplats inspirerat av de stora ekarna och ekorrarna som finns där. På lekplatsen finns bland annat en karusell, kompisgunga och sandlåda. Här finns även ett superfint lekhus byggt av elever på Ullvigymnasiet. Lekplatsen är även försedd med belysning, stenmjölsgång och picknickbord. Stor vikt har lagts vid att tillgänglighetsanpassa lekplatsen.

Järv- och Renstigens lekplats

Järv- och Renstigens lekplats ligger placerade vid en liten dunge. Temat för lekplatsen är järven och renens hinderbana. På lekplatsen kan du leka på hinderbanan med bland annat en lian, gungande däck och hoppstenar. Här finns även ett klättertorn, rutschbana och flera gungor. Lekplatsen är även försedd med belysning, stenmjölsgång och picknickbord.

Gamla stans lekplats

Lekplatsen i Gamla stan i Köping ska totalrenoveras med ny lekutrustning, nya sittplatser och nya planteringar. På lekplatsen kommer det att finnas en rutschkana, volträcke, kompisgunga, sandlåda, gungdjur och lekhus.

– Med lekplatsen i Gamla stan vill vi förmedla en trädgårdskänsla. Det blir som en minipark med lekmöjligheter. Det är viktigt att den smälter in i omgivningen och vi kommer använda mycket trämaterial i stället för plast i grälla färger, säger Emma.

Renoveringen kommer att pågå några veckor och under den tiden kommer lekplatsen att hållas stängd.

Om kommunens lekplatser

  • I kommunen finns totalt 37 lekplatser. I Köping finns det 26, 9 i Kolsva och 2 i Munktorp.
  • Varje år renoveras två till tre lekplatser och den genomsnittliga livslängden på en lekplats är ungefär 15 år
  • VME planerar lekplatserna och även bygger dessa själva så ofta de kan.
  • Förut var det Tekniska kontoret som ansvarade för lekplatserna men sen januari 2020 har Tekniska kontoret blivit en del av Västra Mälardalens Energi och Miljö (VME), som är ett bolag som ägs av Köpings kommun.

Klicka här för att läsa mer om alla kommunala lekplatser och se var de ligger