Tekniska kontoret i Köping blir VME

2019-12-16

Från den 1 januari 2020 förs Köpings kommuns Tekniska kontor in i VME. Det innebär att vi ansvarar för utveckling och drift av gator, parker, broar, trafikplanering, gatubelysning, kommunens skogar, vatten och avlopp i Köpings kommun. Dessutom producerar och levererar vi fjärrvärme i Köping och Arboga.

Totalt är vi ca 90 personer som arbetar för att du ska kunna leva och verka bekvämt i en trivsam och hållbar miljö. Vi får därmed även en gemensam kundtjänst, som du når på telefon 0221-67 06 10 eller kundtjanst@vme.se.