Utskick via SMS -ingen bluff

2020-11-25

Utskick från VME fjärrvärme via SMS till villaområden i Köping gällande avstängningar för läcksökning den 23-24/11 är korrekta. Av misstag har vi i ett av utskicken fått med en länk för bekräftelse vilket har skapat oro för bluffmeddelande. Vi använder systemet Everbridge (evbg.eu) för att nå ut till våra kunder med snabba utskick vilka följer gällande regelverk kring datasäkerhet.

Mer information finns under DRIFTINFO