Del av Köpings-Ullvi 6:1 och 6:2  - del av Kristinelunds sportfält

Flygfoto

Planområdet ligger vid Kristinelunds sportfält, nordöst om det nybyggda badhuset. Detaljplanen möjliggör en ny förskola.

Centralt placerad förskola

Detaljplanen gör det möjligt att bygga en ny centralt placerad förskola. Detaljplanen omfattar även en öppen grusad yta där detaljplanen nu tillåter att ytan kan användas till att bygga en hall för idrottsändamål.

Laga kraft

Samhällsbyggnadsnämnden har den 3 februari 2022 (SBN § 2) beslutat att anta detaljplanen. Detaljplanen fick laga kraft 3 mars 2022

Dokument till detaljplanen

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planenheten

Besöksadress
Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress

Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider

Måndag-fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare

Anita Iversen

PLANCHEF