Anmäl fel

Vårt uppdrag är att en mängd saker i din omgivning och tillvaro bara ska fungera eller vara trivsamma. Men ibland blir det problem i alla fall. Det är bra om vi får din hjälp med att upptäcka fel inom våra ansvarsområden. Det kan handla om belysning, gator, vägskyltar, snöröjning, lekparker, skräp, nedfallna träd, vattenläckor, fjärrvärme med mera. Här hittar du information om vart du kan vända dig

Du kan ringa kundtjänst på 0221-67 06 10, mejla till kundtjanst@vme.se eller felanmäla direkt på webben via länkarna här nedanför.

Utanför kontorstid kopplats du vidare till SOS Alarm som tar emot anmälan och meddelar oss.

Felanmäl gata, park och belysning

Felanmäl fjärrvärme i Köping och Arboga

Klicka här för att felanmäla fjärrvärme

Felanmäl vatten och avlopp

Klicka här för att felanmäla vatten och avlopp

Väg 250 och andra vägar utanför tätorten

Gäller felanmälan genomfartsleden, väg 250, Västeråsvägen eller andra vägar utanför Köpings stadsgräns ska du kontakta Trafikverket.

0771-921 921

Trafikverket

Trafikljus

Väg 250 och övergångsstället i Munktorp – Trafikverket

0771-921 921

Trafikverket

Idrottsanläggningar och motionsspår

Vill du felanmäla idrottsanläggningar och motionsspår, kontakta Kultur & Folkhälsoförvaltningen:

0221-25000

kulturfolkhalsa@koping.se

Trygghetslarm

Har du fel på ditt trygghetslarm kan du ringa larmgruppen i Köping eller hemtjänsten i Kolsva så får du hjälp dygnet runt.

Köping

0221-252 83

Kolsva

0221-250 90

Djur

Ser du ett skadat djur inom tätbebyggt område kontaktar du Miljöenheten.

0221-251 88

Är djuret dött kontaktas markägaren om det är inom tätbebyggt område.

Skadade och döda djur utanför tätbebyggt område ska anmälas till Trafikverket.

0771-921 921

Fastigheter

Är felet i ett hyreshus, annat bostadshus eller fastighet ska du anmäla det till fastighetsägaren.

El

Har du fel på din el ska du kontakta din elleverantör.

Köping

Mälarenergi

021-18 19 00

Kolsva

Vattenfall

020-82 58 58