Ren och nära Fjärrvärme

Fjärrvärme

Vi tar vara på överskottsenergi från industrier, lokala rester från skogs- och träindustri samt Västmanlands energiåtervinning av sorterat avfall. Sedan leverarar vi bekväm, klimatsmart värme ända hem till dig eller din verksamhet.

Totalt får ca 11 000 hushåll och verksamheter värme och varmvatten från VME.

Skaffa fjärrvärme du också!