Allmänna avtalsvillkor

Konsumentverket och Energiföretagen Sverige har kommit överens om reviderade allmänna avtalsvillkor för konsumentkunder på elhandels- elnäts- och fjärrvärmeområdet. I samtliga villkor har bestämmelsen om personuppgiftshantering utgått, eftersom den blivit inaktuell när personuppgiftslagen ersattes av dataskyddsförordningen.

För konsumenter gäller de nya allmänna villkoren sedan 2018-10-10. För övriga fjärrvärmekunder har gäller samma allmänna villkor som tidigare.

Villkoren finns nedan.

Allmänna avtalsvillkor för konsumenter (privatpersoner)

Allmänna avtalsvillkor övriga kunder