Allmänna avtalsvillkor

Konsumentverket och Energiföretagen Sverige har kommit överens om reviderade allmänna avtalsvillkor för konsumentkunder på elhandels- elnäts- och fjärrvärmeområdet. I samtliga villkor har bestämmelsen om personuppgiftshantering utgått, eftersom den blivit inaktuell när personuppgiftslagen ersattes av dataskyddsförordningen.

För konsumenter gäller de nya allmänna villkoren sedan 2018-10-10. För övriga fjärrvärmekunder har gäller samma allmänna villkor som tidigare.

Villkoren finns nedan.

Allmänna avtalsvillkor för konsumenter (privatpersoner)

Allmänna avtalsvillkor övriga kunder

Fjärrvärmen regleras också genom bland annat Fjärrvärmelagen, som finns här