Priser

Här kan du läsa mer om våra priser, servicetjänster för villor och villkor som gäller din fjärrvärme:

Köping och Kolsva

Fjärrvärmepriser

Fjärrvärmepriser från 1 januari 2021 (PDF).

Fjärrvärmepriser från 1 januari 2022 (PDF).

Se också våra utförliga jämförelsepriser.

Arboga

Fjärrvärmepriser

Fjärrvärmepriser från 1 januari 2020 (PDF).

Fjärrvärmepriser från 1 januari 2022 (PDF).

Se också våra utförliga jämförelsepriser.

Anslutning

Se information om anslutning till fjärrvärmenätet.

Trygghetsavtal

VME erbjuder trygghetsavtal. Läs mer om detta avtal.

Allmänna avtalsvillkor

Allmänna avtalsvillkor för konsument (PDF)

Allmänna avtalsvillkor för näringsidkare (PDF)

Faktura

Kort förklaring på vad som finns på din faktura Fakturaexempel

Fjärrvärme i Arboga