Fjärrvärmepriser Arboga – exempel för olika abonnemang*

Alla priser är inklusive moms

Tabell 1. Abonnemang småhus (<16 kW)

Årlig förbrukning Total kostnad per år Varav under året fast del Varav under året rörlig del
15 000 kWh 15 459 kr 5 561 kr 9 898 kr
20 000 kWh 18 758 kr 5 561 kr 13 197 kr
30 000 kWh 25 357 kr 5 561 kr 19 796 kr
40 000 kWh 31 955 kr 5 561 kr 26 394 kr

Tabell 2. Abonnemang flerbostadshus 

Effekt/Årlig förbrukning Total kostnad per år Varav under året fast del Varav under året rörlig del
38 kW/80 MWh 73 538 kr 20 750 kr 52 788 kr
92 kW/193 MWh 170 973 kr 43 621 kr 127 351 kr
238 kW/500 MWh 434 319 kr 104 394 kr 329 926 kr
476 kW/1000 MWh 862 919 kr 203 068 kr 659 851 kr

Tabell 3. Abonnemang lokaler

Effekt/Årlig förbrukning Total kostnad per år Varav under året fast del Varav under året rörlig del
47 kW/80 MWh 77 566 kr 24 778 kr 52 788 kr
114 kW/193 MWh 180 130 kr 52 779 kr 127 351 kr
294 kW/500 MWh 457 629 kr 127 704 kr 329 926 kr
588 kW/1000 MWh 908 699 kr 248 848 kr 659 851 kr

Tabell 4. Abonnemang Samfälligheter

Effekt/Årlig förbrukning Total kostnad per år Varav under året fast del Varav under året rörlig del
38 kW/80 MWh 73 538 kr 20 750 kr 52 788 kr
92 kW/193 MWh 170 973 kr 43 621 kr 127 351 kr
238 kW/500 MWh 434 319 kr 104 394 kr 329 926 kr
476 kW/1000 MWh 862 919 kr 203 068 kr 659 851 kr

*Typexemplen är definierade inom märkningen Reko Fjärrvärme (läs mer här)