Fjärrvärmen 50 år

År 1969 började vi bygga ut fjärrvärmen och röken från hundratals skorstenar försvann. Den har oss veterligen inte saknats av någon och den lokala luftkvaliteten blev markant bättre. Med tiden blev klimatfrågan och övriga problem med fossila bränslen allt viktigare. Nyttan med fjärrvärme visade sig även vara global. Klimatutmaningen har vartefter vuxit, men de sista åren har även risken för elbrist seglat upp. Också här har fjärrvärmen en viktig roll genom att avlasta elsystemet. Du som använder fjärrvärme istället för el gör ju att elen kan användas inom industrin, till IT, laddning av bilar och så vidare. Det tycker vi är smart resurshushållning!

– Utmaningarna inom energi och miljö ändrar sig, men du som har fjärrvärme kan ha gott samvete och bidrar till lösningen!

Läs mer om din och fjärrvärmens betydelse för klimatet, miljön och elbalansen