Anslutningsavgifter för fjärrvärme

För att ansluta en byggnad till fjärrvärmenätet betalar du en anslutningsavgift.

Beräkning av anslutningsavgift vid nybyggnad

Flerfamiljshus

Kontakta oss för offert på anslutning.

Småhus

Priset är 85 000 kronor per hus inklusive moms, värmeväxlare samt installation. Om du väljer att beställa värmeväxlare och installation själv är anslutningsavgiften 50 000 kr inklusive moms.

Industrifastighet

För industrifastigheter och motsvarande, där Boverkets normer inte är tillämpliga, ska anslutningsavgiften betalas efter en på anslutningsvärdet beräknad ekvivalent boarea. Kontakta oss för offert.

Länk till Boverkets webbplats

Anslutningsavgift vid konvertering från annan uppvärmning

Flerfamiljshus

Engångsavgift som vid nybyggnad, alternativt tillägg på effektavgiften i 33 år enligt gällande normaltaxa för fjärrvärme.

Småhus

85 000 kr inklusive värmeväxlare, uttagning av eventuell panna och moms. Om du väljer att beställa värmeväxlare och installation själv är anslutningsavgiften 50 000 kr inklusive moms.

Industrifastighet

Engångsavgift som vid nybyggnad, alternativt tillägg på effektavgiften enligt gällande normalpris för fjärrvärme.

Dokument

Avgiftsbestämmelser för fjärrvärme (PDF)