Prisinformation för fjärrvärme

Alla priser är inklusive moms

Tabell 1. Kundkategori småhus.

Årlig förbrukning i kWh Total kostnad per år Varav under året fast del Varav under året rörlig del
15 000 kWh 10 953 kr 4 015 kr 6 938 kr
20 000 kWh 14 420 kr 5 170 kr 9 250 kr
30 000 kWh 21 355 kr 7 480 kr 13 875 kr
40 000 kWh 28 290 kr 9 790 kr 18 500 kr

Tabell 2. Kundkategori flerbostadshus.

Årlig förbrukning i kWh Total kostnad per år Varav under året fast del Varav under året rörlig del
80 MWh 51 025 kr 14 025 kr 37 000 kr
193 MWh 119 513 kr 30 250 kr 89 263 kr
500 MWh 298 625 kr 67 375 kr 231 250 kr
1000 MWh 585 682 kr 123 182 kr 462 500 kr

Tabell 3. Kundkategori lokaler.

Årlig förbrukning i kWh Total kostnad per år Varav under året fast del Varav under året rörlig del
80 MWh 57 625 kr 20 625 kr 37 000 kr
193 MWh 133 263 kr 44 000 kr 89 263 kr
500 MWh 334 375 kr 103 125 kr 231 250 kr
1000 MWh 624 750 kr 162 250 kr 462 500 kr

Tabell 4. Kundkategori samfälligheter.

Årlig förbrukning i kWh Total kostnad per år Varav under året fast del Varav under året rörlig del
80 MWh 51 025 kr 14 025 kr 37 000 kr
193 MWh 119 513 kr 30 250 kr 89 263 kr
500 MWh 298 625 kr 67 375 kr 231 250 kr
1000 MWh 585 682 kr 123 182 kr 462 500 kr