Prisinformation för fjärrvärme

Alla priser är inklusive moms

Tabell 1. Kundkategori småhus.

Årlig förbrukning i kWh Total kostnad per år Varav under året fast del Varav under året rörlig del
15 000 kWh 11 607 kr 4 430 kr 7 178 kr
20 000 kWh 15 272 kr 5 702 kr 9 570 kr
30 000 kWh 22 601 kr 8 246 kr 14 355 kr
40 000 kWh 29 930 kr 10 790 kr 19 140 kr

Tabell 2. Kundkategori flerbostadshus.

Årlig förbrukning i kWh Total kostnad per år Varav under året fast del Varav under året rörlig del
80 MWh 54 621 kr 16 341 kr 38 280 kr
193 MWh 126 012 kr 33 662 kr 92 351 kr
500 MWh 316 694 kr 77 444 kr 239 250 kr
1000 MWh 621 693 kr 143 193 kr 478 500 kr

Tabell 3. Kundkategori lokaler.

Årlig förbrukning i kWh Total kostnad per år Varav under året fast del Varav under året rörlig del
80 MWh 62 346 kr 24 066 kr 38 280 kr
193 MWh 141 741 kr 49 390 kr 92 351 kr
500 MWh 357 441 kr 118 191 kr 239 250 kr
1000 MWh 668 446 kr 189 946 kr 478 500 kr

Tabell 4. Kundkategori samfälligheter.

Årlig förbrukning i kWh Total kostnad per år Varav under året fast del Varav under året rörlig del
80 MWh 54 621 kr 16 341 kr 38 280 kr
193 MWh 126 012 kr 33 662 kr 92 351 kr
500 MWh 316 694 kr 77 444 kr 238 250 kr
1000 MWh 621 693 kr 143 193 kr 478 500 kr