Fjärrvärme det bästa miljövalet

SolnedgångHälften av Sveriges samtliga byggnader värms idag med miljövänlig fjärrvärme, och det ökar stadigt.
Precis som vi i Köping och Arboga har nästan alla orter med fler än 3 000 invånare idag byggt ut fjärrvärme.

Övergången från fossila bränslen till effektivare energianvändning och återvinning av spillvärme har minskat Sveriges totala utsläpp av koldioxid med en femtedel på två decennier. Tillsammans arbetar vi för att ytterligare minska vår miljöpåverkan så att halten växthusgaser ska stanna på en nivå som inte allvarligt förändrar jordens klimat.

Fjärrvärme är inte bara miljövänligt

Via fjärrvärme erbjuder vi enkel, trygg och bekväm uppvärmning för dig som kund. Fjärrvärme är också en resurssnål energilösning som bidrar till att samhället som helhet blir mer energieffektivt. Ingen annan energilösning hushåller med jordens energiresurser som fjärrvärmen.

Köping och Arboga

Värme till Köpings fjärrvärmenät hämtas till största del ur överskottsenergi från industrier och från  förbränning av avfall.
År 2015 fördelades värmeproduktionen för fjärrvärmen i Köping så här:

  • 45 % spillvärme från Yara
  • 32 % från avfallsförbränning, Norsa
  • 19 % spillvärme från Nordkalk
  • 3 % pelletseldning
  • 0,4 % biooljeförbränning Norsa
  • 0,01 % eldningsolja, Norsa
  • 0 % elpanna på Yara

I Arboga använder vi 100 % förnybara biobränslen. Cirka 90% är rester från skogs- och träindustri i form av bland annat grenar, toppar, bark och sågspån från närområdet. När detta inte räcker till elder vi pellets och under årets kallaste dagar startas våra biooljepannor.

Skaffa fjärrvärme du också!

Ren och nära fjärrvärme