Samarbete inom Prisdialogen

Se en kort film som förklarar vad Prisdialogen är

Sedan 2016 har VME varit medlemmar i Prisdialogen, som syftar till att:

  • Stärka fjärrvärme-kundens ställning
  • Åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme
  • Bidra till ett ökat förtroende för fjärrvärme-leverantörernas prissättning.

Prisdialogen är en modell med både lokal dialog och central prövning av förändringar i prismodeller och priser. Den bygger på ett samarbete mellan fastighetsägarorganisationerna SABO och Riksbyggen samt energibolagens branschförening Energiföretagen Sverige. Läs mer på www.prisdialogen.se

En bärande del i det lokala samarbetet inom Prisdialogen är att skapa en överenskommelse om hur förändringar i prismodeller och priser ska diskuteras, vilka principer som ska styra m.m. Överenskommelsen för hur det ska ske med alla kunder som är knutna till VMEs olika nät finns här: Prisändringsmodell och protokoll VME