Värmeväxlare

När du går över till fjärrvärme installeras en fjärrvärmecentral. Den är inte större än ett badrumsskåp och kan därför placeras på väggen i en källare, en garderob eller garaget.

När fjärrvärmecentralen är på plats ansluts den till fjärrvärmenätet via två anslutningsrör som liknar vanliga vattenledningar. I fjärrvärmecentralen finns två värmeväxlare, en för varmvatten till kranarna och en för elementen. Värmeväxlaren fungerar så att fjärrvärmevattnet cirkulerar i ett kanalsystem med väggar som har god värmeledningsförmåga. På andra sidan av dessa väggar finns ett annat kanalsystem, där vattnet som ska värmas upp cirkulerar.

Smarta lösningar

Fjärrvärme låter inte och behöver i stort sett ingen tillsyn. Eftersom tekniken är okomplicerad och driftsäkerheten hög är det ett tryggt alternativ för dig som kund. Fjärrvärmecentralen kan ersätta panna, bränsletank och varmvattenberedare, vilket sparar utrymme som kan innebära ett extra rum.

Många småhus har idag direktverkande elvärme. Även dessa har, efter att ha installerat ett vattenburet värmesystem, möjlighet att byta till fjärrvärme och därmed få ett jämnt och behagligt inomhusklimat och god ekonomi.

Obegränsat med varmvatten

Fjärrvärme innebär inte bara ett driftsäkert och kostnadseffektivt uppvärmningsalternativ, utan även obegränsat med varmvatten. Inte ens på morgonen när åtgången brukar vara som störst riskerar du någon kalldusch.

Anmälan om installation eller byte av värmeväxlare

Här finns en checklista för värmeväxlare och vad du kan göra för att laga den.