Få aviseringar om driftinformation

Vi aviserar våra driftavbrott på fjärrvärmeleveransen till våra kunder via en meddelandetjänst som heter Everbridge.

Vi kan meddela de kunder som har sin adress registrerat till sitt telefonnummer. Om man inte har något namn eller adress registrerat på sitt nummer kan man via länken https://resident.everbridge.eu/ koppla sitt nummer till sin adress och få våra utskick om driftstörningar på fjärrvärmenäten i Köping, Arboga och Kolsva.

UMS webbaserade varningstjänst används för att skicka samhällsviktig information och varna invånare om kritiska händelser, t ex störningar och förändringar i vatten-, avfalls-, värme- och strömförsörjningen. Systemet används i huvudsak av kommuner, myndigheter samt kommunala och statliga bolag.

Telefonnummer till invånare och företag som används vid utskick hämtas från offentliga register. På denna länk (https://resident.everbridge.eu/) kan du logga in med hjälp av ditt mobilnummer eller fasta telefonnummer och se om numret har en adress kopplad till sig. Om en adress finns registrerad på numret är det den som används av tjänsten. Om du önskar kan du ändra samt lägga till en adress (t ex adress till ett fritidshus) eller välja att inte få utskick.

Så här kopplar du ditt nummer

  • Gå in på https://resident.everbridge.eu/, fyll i ditt nummer och få en PIN kod skickad till ditt mobilnummer eller fasta telefonnummer.
  • Ange PIN koden du får in nästa steg för att logga in.
  • I nästa steg kan du koppla ditt nummer till din fastighet.

Mer information om UMS Alert finns på https://www.everbridge.com/