Driftinformation

Här meddelas om vi har några planerade avbrott eller andra störningar.

Gatuarbeten på Elundsområdet

Med start i april kommer vi påbörja förberedelser för asfaltering av gator. Vi kommer bland annat byta huvudvattenventiler och höjdjustera brunnar i området. Vattnet kommer stängas av i kortare perioder under arbetet. Boende i närheten är informerade. Vi planerar att asfalteringsarbetet kan utföras under sommaren 2020. Gatuarbetet kommer innebära en del störningar för er som bor i området då trafikomledningar kommer att göras. Vi ber om överseende för att det stundtals kommer att vara svårframkomligt och att en del arbetsmaskiner kommer trafikera gatorna.

Gatuarbeten på Barrskogsgatan

I samband med att alla tomter på Barrskogsgatan är sålda och sista stommen är rest kommer vi att justera befintliga grusytor under våren 2020. Sedan kommer vi lägga asfalt på både grusytor och befintlig asfalt under våren/sommaren 2020 för att gatan ska bli så slitstark som möjligt. För att arbetet ska gå så smidigt som möjligt är det viktigt att brevlådor och annan utrustning som står på kommunal mark tas bort av respektive fastighetsägare innan arbetet påbörjas. Vi ber er avvakta med att anpassa era infarter till asfaltsarbetet är färdigställt. Gatuarbetet kommer innebära en del störningar för er som bor i området. Vi ber om överseende för att det stundtals kommer att bli svårframkomligt och att en del arbetsmaskiner kommer trafikera gatan.

Drftavbrott Fjärrvärme

På Torsdag 9 Juli kommer fjärrvärmen att stängas av till boende på kungsängen och Tibnor. Arbetet planeras att på mellan klockan 11.00 - ca 16.00. Klicka här för en översikts bild.

Upplever du störningar inom fjärrvärme, vatten eller avlopp som det inte finns information om ovan? Eller har du sett grönt vatten, som tyder på läcka i fjärrvärmeledningar? Kontakta oss!