Information om Personuppgiftslagen

Personuppgiftslagen (PuL) trädde i kraft 1998 och har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. I personuppgiftslagen finns bland annat regler för hur personuppgifter får behandlas på webbsidor, i register vid insamling med mera.

Läs mer om PuL på Datainspektionens webbplats:

Personuppgiftslagen