Om VME

Vi ansvarar för gator, parker, broar, trafikplanering, gatubelysning, kommunens skogar, vatten och avlopp i Köpings kommun. Dessutom producerar och levererar vi fjärrvärme i Köping och Arboga. Totalt är vi ca 90 personer som arbetar för att du ska kunna leva och verka bekvämt i en trivsam och hållbar miljö.

Om VME Fjärrvärme

VME medarbetareVME Fjärrvärme är en sammanslagning av energienheten på Köpings kommun och Arboga Energi. Precis som tidigare fortsätter vi att tryggt och bekvämt sprida fjärrvärme till våra kunder – men nu som en starkare och bredare energipartner.

Kort info om VME Fjärrvärme

  • Värmer ca 11 000 hushåll i Köping, Arboga och Kolsva
  • Produktionen sker till ca 75 % med återvunnen energi och 25 % förnybara biobränslen
  • Cirka 16 mil fjärrvärmeledning
  • I Köping började vi med fjärrvärme redan 1968
  • I Arboga började vi bygga ut fjärrvärmen 1979
  • 16 anställda
  • Omsätter ca 200 miljoner kronor

Genom att välja fjärrvärme istället för el eller olja kan du sänka dina kostnader för uppvärmningen. Att installera fjärrvärme kostar idag inte mer än att byta panna.

Läs mer om vår fjärrvärme

Se även vår årsredovisning nedan.