Pågående samråd inom vatten och avlopp

Just nu har vi två samråd inom vatten och avlopp. Ett gäller det område som vi kommer föreslå att bli ett vattenskyddsområde i Köping och det andra gäller utvecklingen av Norsa avloppsreningsverk. Läs mer på respektive sida.