Vi bygger ny gång- och cykelpassage på Nibblesbackevägen

Vi ska bygga en hastighetssäkrad gång- och cykelpassage på Nibblesbackevägen i närheten vid skolan så att oskyddade trafikanter ska kunna korsa vägen säkert. Vi kommer behöva stänga av Nibblesbackevägen mellan Skolvägen och Kihlmansgatan. Omledningen blir därför via Mästaregatan.

Gatan kommer vara avstängd mellan Kihlmansgatan och Skolvägen, men ingen infart eller gata kommer påverkas. Arbetet startar måndag 31 oktober och allt bör vara klart inom en vecka.

Rött område visar var vägen stängs av. Man kommer inte kunna använda övergångsstället under byggnation.