Rastplatsen vid Ströbohög byggs om

Vi bygger om parkeringen vid Ströbohög. I samband med detta kommer vägen, vändplanen och en del av cykelvägen byggas om för att öka trafiksäkerheten. Dessutom kommer utrustning för säker dagvattenhantering att installeras.

Arbetet startar vecka 25 och fortsätter till september senare i höst. Vägarbetena kommer att innebära tillfälliga störningar för boende i området väster om Ströbohög. Arbetet kan även påverka cykeltrafiken på KUJ-banan. Vi kommer leda om trafik förbi byggarbetsplatsen. 

Bättre startpunkt och mer trafiksäkert

Ströbohög är ett välbesökt historiskt landmärke i väl synlig från E18 och väg 250. Platsen är också en bra startpunkt för utflykter längs den asfalterade cykelbanan på den gamla banvallen (KUJ-banan) mellan Köping och Kolsva. En ny parkeringsplats kommer därför att underlätta för besökare. En bättre separering mellan vändplanen och cykelvägen kommer att öka trafiksäkerheten för cyklister och övriga oskyddade trafikanter.

Vi har fått medel från stiftelser

Vi har fått utdelningar ur stiftelser förvaltade av Köpings kommun – Stiftelsen Köpingsfonden, Stiftelsen Familjen G A Roséns Minne och Stiftelsen E F Hultgrens testamentesfond) – för att utveckla en rastplats vid Ströbohög. Totalt har 1 075 tkr i fondmedel erhållits.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Vad byggs?

Parkeringen, vändplanen,
del av cykelvägen, dagvattenhantering

När?

Start: Vecka 25

Klart: September 2022

Var?

Ströbohög