Vatten och Avlopp

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Vår uppgift är att producera vatten med god kvalitet och hög leveranssäkerhet och till lägsta möjliga pris, i enlighet med Livsmedelsverkets bestämmelser.

Om du har enskilt vatten och avlopp är det Miljökontoret som ansvarar för tillstånd och tillsyn. Läs mer på Köpings Kommun’s hemsida om Enskilt vatten och Enskilt avlopp.