Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

Kundtjänst

Driftinformation

Lyssna

Industrispår

Vi äger 3 060 meter järnvägsspår avsett för industriändamål.

Här nedan kan du ladda ner och läsa de villkor som gäller för att trafikera spåren.

Järnvägsnätsbeskrivning Pdf, 1 MB.


Trafiksäkerhetsinstruktion Pdf, 249 kB.

Viktigt att veta

Vårt åtaganden

  • VME ska tillhandahålla infrastrukturen med minst den utformning och kvalitet som framgår av vid var tid gällande järnvägsnätsbeskrivning.
  • VME ska i god tid informera järnvägsföretaget om de arbeten som planeras utföras på infrastrukturen och vilka begränsningar som kan uppstå för järnvägstrafiken.

Järnvägsföretagets åtaganden

  • Infrastrukturen ska nyttjas i enlighet med vad järnvägsföretaget uppgett vid ansökan och den spårkapacitet som kommunen fastställer.
  • Järnvägsföretaget ska vid nyttjande av industrispåret efterleva de villkor som framgår av vid var tid gällande järnvägsbeskrivning.
  • Järnvägsföretaget ska följa upp och via e-post till kommunen redovisa en kvartalsvis sammanställning över nyttjad spårkapacitet. antal vagnar och uppdragsgivare.

Gemensamma åtaganden

  • Parterna ska verka för att ett effektivt underhåll kan bedrivas på infrastrukturen.
  • Parterna ska så fort som möjligt informera varandra om det uppstår trafikstörning eller fel på infrastrukturen som påverkar spårkapacitet.
  • Särskild överrenskommelse kan tecknas mellan parterna vid planering av vissa större underhålls- och investeringsarbeten på infrastrukturen.

Spårplan

Klicka på bilden för större storlek

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

VME är en del av

Köpings kommuns vapen, länk till kommunens hemsida