Styrelse

VME ägs av Köpings kommun och är därmed en politiskt styrd organisation. Här hittar du vilka som sitter i styrelsen för mandatperioden 2019-2023.

Ordinarie ledamöter

Elizabeth Salomonsson (S), ordförande

Annika Duàn (S)

Andreas Trygg (V)

Ola Saaw (M)

Maria Liljedahl (SD)

Suppleanter

Ivan Czitrom (L)

Carl-Inge Westberg (S)

Styrelseprotokoll

Protokollen som laddas upp är justerade men osignerade protokoll för tillgänglighetens skull. Kontakta kundtjänst om du vill ha ett signerat exemplar.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: