Felanmälan och skador

Du har möjlighet att felanmäla på egen hand direkt på webben eller kontakta kundtjänst. Här finner du också information om områden som vi inte ansvarar för och hur du felanmäler dessa. Om du eller din egendom har skadats har du möjlighet att söka skadestånd.

Du kan ringa eller mejla vår kundtjänst för att felanmäla. Du kan också felanmäla direkt på webben via länkarna här nedanför. Om du ringer utanför konstorstid kopplas du vidare till SOS Alarm som tar emot anmälan och meddelar oss.

Kundtjänst

Skada på dig eller din egendom

Om något du äger, eller du själv, fått en skada på grund av att vi gjort fel eller varit oaktsamma så kan du söka skadestånd.

Läs mer och hur du går till väga

Områden, platser och frågor som andra ansvarar för

Vi ansvarar för flera viktiga samhällsfunktioner och delar av den offentliga miljön - men inte allt! Om du är missnöjd med driften och underhållet av en väg eller hur en lekplats sköts ska du anmäla det till den som är väghållare eller ägare, vilket alltså inte alltid är vi. En väg kan ägas av Trafikverket, och så finns det enskilda vägar som ägs av en vägförening.

Här kan du se vem som är väghållare

Områden som andra ansvarar för och hur du kontaktar dessa

E18, Väg 250 och andra vägar utanför tätorten

Gäller felanmälan E18, genomfartsleden, väg 250, Västeråsvägen eller andra vägar utanför Köpings stadsgräns ska du kontakta Trafikverket. Det gäller också trafikljusen på dessa vägar.

0771-921 921Trafikverkets webbplats

Avfallshantering, återvinningsstationer och Återbruket

Avfallshantering och Återbruket

VafabMiljö ansvarar för avfallshantering och Återbruket i Köpings kommun. Det innebär att det är till dem du vänder dig om du har frågor om exempelvis fakturor, avfallstaxor, hur du ska sortera ditt avfall eller vilka dagar ditt avfall hämtas och Återbruket är öppet.

VafabMiljös webbplats

021-39 35 00

Återvinningsstationer

Förpackningsinsamlingen (FTI) ansvarar för återvinningsstationerna. Du kan felanmäla på deras webbplats eller via telefon.

Förpackningsinsamlingens webbplats

0200-088 03 11

El

Har du fel på din el ska du kontakta din elleverantör.

Mälarenergi är leverantör för Köping,
Munktorp, Himmeta, Odensvi

Felanmälan på Mälarenergis webbplats

021-18 19 00

I Kolsva är det Vattenfall som är elnätsägare

Kundservice på Vattenfalls webbplats

020-82 58 58

Fastigheter

Är felet i ett hyreshus, annat bostadshus eller fastighet ska du anmäla det till din hyresvärd eller fastighetsägaren. Det kan hända att lekplatsen eller grönytan i anslutning till ditt bostadshus tillhör din fastighetsägare.

Skadade eller döda djur

Skadat djur inom tätbebyggt område

Ser du ett skadat djur inom tätbebyggt område kontaktar du Miljöenheten på Köpings kommun:

0221-251 88

Dött djur inom tätbebyggt område

Är djuret dött kontaktas markägaren om det är inom tätbebyggt område.

Utanför tätbebyggt område 

Skadade och döda djur utanför tätbebyggt område ska anmälas till Trafikverket:

0771-921 921

Trafikverkets webbplats

Idrottsanläggningar

För att hyra större idrottsanläggningar är det Kultur- och fritidsförvaltningen på Köpings kommun du ska vända dig till. VME ansvarar för bollplaner där spontanidrott kan utövas.

Läs mer om att boka idrottsanläggningar på koping.se

Enskilt vatten, enskilt avlopp och stopp i avloppet

Enskilt vatten och avlopp

Det är miljöenheten på Köpings kommun som hanterar ärenden för enskilt vatten och enskilt avlopp

Enskilt vatten på koping.se

Enskilt avlopp på koping.se

Stopp i avloppet

Har du stopp i avloppet som du inte kan åtgärda så ska du kontakta en rörmokare eller din fastighetsägare/hyresvärd.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: