Sandsopning

Vi tar upp sand och grus under hela våren. Hur snabbt allt är klart beror på vädret och hur lätt vi kommer fram i området. Vi börjar alltid att sopa centrum och gång- och cykelvägar.

Tidplanen kan ändras beroende på vädret

Det är vädret som styr när vi kan sätta igång med att ta upp sanden. Vi tar upp sanden när vi bedömer att risken för halka är så liten som möjligt. Är det torrt och fint väder är det oftast inga problem att sätta igång. Är det omväxlande väder måste vi avvakta med att ta upp sanden.

Kolsva och sen Munktorp

När det är klart i Köping så tar vi Kolsva och sen Munktorp.

Grovsopning först

Vi börjar med att grovsopa ett område för att sedan återkomma och göra det lite med noggrannt. Innan det stora arbetet kan vi ibland också sopa vissa stråk som vi vet används mycket.

Vi försöker så ofta som det går att vattna asfalten

Vi försöker så ofta som det går att vattna asfalten när vi sopar sanden så det inte dammar. Det kan fortfarande bli minusgrader på vägarna och då fryser sanden fast i marken och det blir halt och trafikfarligt.

Underlätta för de som sopar

  • För att vi snabbare ska kunna sopa upp sanden i ett område så försök att parkera bilen på en sopad yta och lämna utrymme. Det är svårt att komma fram med maskinerna i för små luckor.
  • Vi skyltar alltid minst 24 timmar innan vi sopar på en gata eller parkering.
  • Vi kommer tillbaka senare under säsongen och sopar upp på ställen där en bil tidigare har blockerat åtkomsten.
  • När vi börjar med den stora sandupptagaren så kommer den även att köras på kvällar och helger.

Sopa gångbanan utan för din egen fastighet

Du som har egen fastighet måste komma ihåg att själv sopa gångbanan utanför. Det är också bra att inte parkera bilar, ställa upp kärror eller ha något annat på gatorna så det hindrar sopningen.

Turordning för områden och vägar

Varje år roterar vi i turordningen så att inget område blir sist varje år. Vi kan inte säga vilken vecka vi är på ett visst område eller en viss ort eftersom det är vädret som styr när vi kan vara ute och ta upp sanden. Vi börjar alltid med centrum och gång- och cykelvägar.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: