Byggnation av GCM-passage på Ringvägen

Uppdatering: tidplanen har förskjutits och vi påbörjar arbetet måndag den 10 juni.

Från och med 10 juni bygger vi en säker GCM-passage (gång, cykel och moped-passage) på Ringvägen, i höjd med McDonalds och Rusta/Stadium Outlet. Arbetet beräknas pågå under en månad.

Säker passage för gående och cyklister

Projektet genomförs för att skapa en säker passage över Ringvägen för gående och cyklister.

Så påverkar arbetet er som

Trafikanter

Vi rekommenderar att trafikanter väljer andra vägar under byggnationen.

Verksamhet nära avstägningen

Verksamheter som har infarter i närheten av avstängningen kommer kunna ta emot besökare via sina ordinarie infarter.

Gång- och cykelvägen längs ringvägen är öppen

Gång- och cykelvägen längs Ringvägen kommer att vara öppen för gående och cyklister med minskad framkomlighet.

Arbetet sker under dagtid

Arbetet kommer att ske under dagtid. Vi önskar att trafikanter visar hänsyn till personalens säkerhet.

Omledning av trafik

Under byggtiden kommer Ringvägen att stängas av. Trafiken kommer därför att ledas om via Hantverkaregatan – Rosenlundsgatan – väg 250/Bergslagsvägen. Skyltning för omledning kommer att finnas på plats.

Röd markering på kartbild visar var arbetet pågår. Blå markering visar omledningen via Hantverkaregatan – Rosenlundsgatan – väg 250/Bergslagsvägen.

Senast uppdaterad: