Gatuarbeten på lokalgatan Ringvägen 2024/2025

VME planerar att bygga en gång- & cykelväg parallellt med lokalgatan Ringvägen sommaren 2025, mellan Floragatan och Östanåsgatan. I samband med återställningen av VA-arbetet som pågår just nu kommer det första lagret asfalt på gatan läggas redan 2024.

Fjärrvärme

Fjärrvärme kommer utgå ur projektet på grund av brist av intressenter.

Planerat arbete 2024

På Ringvägen, mellan Floragatan och Sölvegatan, planerar vi bland annat att riva befintlig kantsten samt göra höjdjusteringar av gatan för att underlätta vattenavrinningen i området. Vi kommer sedan belägga gatan med ett lager asfalt, det andra och sista lagret asfalt kommer läggas i samband med arbetet av gång- & cykelvägen 2025.

Planerat arbete 2025

Vi fortsätter arbetet med gång- & cykelvägen 2025. Förutom att bygga gång- & cykelvägen kommer vi bland annat ta bort befintliga belysningsstolpar och bygga en säker passage för gående och cyklister över Floragatan. Vi kommer också riva asfalt samt ta bort gångbanan mellan Sölvegatan och Östanåsgatan

Den nya gång- & cykelvägen är en saknad och prioriterad länk i gång- & cykelvägnätet som kommer knyta ihop Östanåsgatan, med Zigenarbacken och Elunds sydöstra område. Gång- & cykelvägen kommer placeras på andra sidan av lokalgatan, jämfört med den befintliga gångbanan som finns idag. Befintliga träd mellan huvudgatan Ringvägen och lokalgatan Ringvägen kommer behållas.

Viktigt att komma ihåg

Sommaren 2025 kommer det andra och sista lagret asfalt att läggas på gatan. Det lagret är 40mm högt. Detta är viktigt att komma ihåg vid eventuella anpassningar av infarter till den nya gatan. Detta gäller endast mellan Floragatan och Sölvegatan.

Störningar under gatuarbetet

Gatuarbetet kommer innebära en del störningar för er som bor i området. Det kommer stundtals att vara svårframkomligt när en del arbetsmaskiner trafikerar gatan. Arbeten som orsakar störande buller kommer förekomma under en begränsad tid och endast under vardagar kl. 7-18. Vi ber er ha överseende med detta.

Kontakt

Vid frågor om gatuarbetet, kontakta Västra Mälardalens Energi och Miljös kundtjänst på telefonnummer 0221-670 610.

Förstora bilden

Rött streck på kartan markerar ungefärligt läge för den nya gång- & cykelvägen

Senast uppdaterad: