Brukningsavgiften för VA höjs vid årsskiftet

VME:s styrelse har fattat beslut om att höja brukningsavgiften för vatten- och avlopp från och med 1 januari 2024. Höjningen görs för att möta ökade kostnader.

En genomsnittlig ökning på 31-35 procent

Den nya brukningsavgiften innebär en genomsnittlig ökning på 35 procent för en villa. Det är beräknat på en årsförbrukning på 150 kubikmeter, och det motsvarar 240 kronor per månad.

För en lägenhet innebär den nya avgiften en genomsnittlig ökning på 31 procent, vilket motsvarar 120 kronor per månad.

Avgiften höjs från och med 1 januari 2024.

Hur sätts avgifterna?

Kommunens VA-taxa är uppdelad i två delar: anläggningsavgift och brukningsavgift. Det som höjs vid årsskiftet är brukningsavgiften, medan anläggningsavgiften hålls oförändrad.

VA-taxan ska täcka nödvändiga kostnader för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning. Kostnaderna är helt avgiftsfinansierade, vilket innebär att inga skattemedel används.

Läs mer om VA-taxan

Även priset på fjärrvärme höjs

Världsläget har skapat kraftiga prisökningar på bränslen, framför allt på flis- och pellets. Därför höjs även priset på fjärrvärme från och med 1 januari 2024.

Läs mer här

 

Kontakt

Har du ytterligare frågor kan du kontakta vår kundtjänst:
0221-67 06 10

kundtjanst@vme.se