Sweco inventerar skicket på alla kommunala och enskilda vägar

Under april och maj inventerar Sweco skicket på alla kommunala gator och gång- och cykelvägar som är belagda med asfalt. De kommer också att inventera de enskilda vägar som VME sköter driften på.

Varför görs inventeringen?

Inventeringen görs för att bedöma restlevnadstiden på asfalten och lättare kunna planera beläggningsarbeten flera år framåt i tiden. Senast gatorna blev inventerade var 2016. Den informationen är idag inaktuell och därför behövs en ny inventering.

Vilka vägar inventeras?

Alla kommunala gator, gång- och cykelvägar och enskilda vägar där VME är driftansvarig i Köping, Kolsva och Munktorp kommer att inventeras.

Påverkar arbetet trafiken?

En bil med Sweco-logga kommer att köra på alla ytor de inventerar. Ibland gör de kortare stopp och går ur bilen, men det är inget som ska påverka trafiken. På gång- och cykelvägar är det bra att vara observant ifall du möter bilen.

När pågår arbetet?

Arbetet pågår under april och maj, dagtid mellan 07.00 och 17.00. Arbetet är beroende av vädret och kan därför bli förlängt ett par veckor.