VME utmärker sig i kundnöjdhetsundersökningen 2024

VME utmärker sig i kundnöjdhetsundersökningen som genomfördes under våren 2024, med ett betyg av Mycket väl godkänt och utmärkelsen Bäst Vatten/Avlopp.


Över 900 personer deltog i undersökningen, varav 15% var företag och 85% var privatpersoner. Bland de nästan 90-tal energibolag som regelbundet genomför denna undersökning, rankades VME som nummer 16 totalt i landet. Vi rankades också som nummer 1 inom Vatten/Avlopp, 3 inom Gata/Park och nummer 6 inom fjärrvärme.

Positiva kommentarer

Kunderna gav många positiva kommentarer om VME, bland annat om snabba svar på fjärrvärmefrågor, vackra blomsterarrangemang i Köping, och den höga kvaliteten på deras vatten. Kunderna uppskattade också att vi bryr oss om våra kunder och ständigt strävar efter att förbättra sina tjänster.

Några exemepel på positiva kommentarer

 • Jag uppskattar dem för att de svarar direkt när man ringer med sina fjärrvärmefrågor.
 • Vill verkligen ge en eloge till VME för de fina blomsterarrangemangen i Köping. De är jättefina.
 • Du kan hälsa vattengänget att det är jättebra kvalité på vattnet, det är jättegott att dricka.
 • Det är bra att ni bryr er om kunderna så här och hör av er och frågar om det är något ni kan göra bättre. Det blev ett stort plus till er nu.
 • VME är fantastiskt bra och vi som företag är helnöjda med vår fjärrvärme.
 • Vi är oerhört nöjda med att det finns så många lekparker i Köping. Det är helt galet bra när man har barn i den åldern
 • Leveranssäkerheten på fjärrvärmen är oöverträffat bra.
 • Jag är väldigt nöjd över hur de vårdar och sköter parkerna, de är verkligen galanta.

Förbättringsområden

Vi fick även värdefulla kommentarer om områden där vi kan förbättra vårt arbete, som exempelvis standard på vägar och gator. Vi är tacksamma för detta och kommer att fortsätta arbeta för att leverera bra tjänster.

Stort tack till alla som deltog!

VME har visat en stark prestation i kundnöjdhetsundersökningen. Vi kommer att fortsätta att sträva efter förbättringar baserat på all feedback från våra kunder.

Vi vill rikta ett stort tack till alla som deltog i undersökningen. Era åsikter hjälper oss att bli ännu bättre!

Kort om kundundersökningen

Kundundersökningen genomfördes av TMJ Group och baserades på tio viktiga nöjdhetsfrågor. VME nådde en mycket hög kundnöjdhetsnivå och fick ett totalt nöjdhetsindex på 78,29 (på en skala från 0 till 100). När vi ser på den individuella rankingen för varje affärsområde, rankades Vatten/Avlopp separat som nummer 1 i landet, Gata/Park rankades som nummer 3 och fjärrvärme som nummer 6.

Läs mer om undersökningen

Supportföretaget TMJ Group, som är specialister inom energibranschens samtliga affärsområden (Fjärrvärme, Vatten/Avlopp, Gata/Park, Elnät, Elhandel, Bredband, Renhållning, Fordonsgas och Bostäder/Lokaler), genomför regelbundet kundnöjdhetsundersökningar inom branschens olika segment. Där ställs höga krav på oss som bolag, vilket bl.a. innebär att vi måste följa upp och förbättra de utvecklingsområden som kommer av undersökningens genomförande.

Genom regelbundenheten garanterar vi att du som kund hamnar i fokus för vår utveckling. Du kan känna dig trygg med att allt som sägs till oss i dessa studier framförs till vår ledningsgrupp, styrelse och personal för direkt implementering i vårt utvecklingsarbete. Trots att du som kund är anonym i undersökningens genomförande kan vi på ett innovativt sätt ta del av dina tankar och önskemål. Genom en unik intervjuteknik, där dialogen med varje respondent är viktig och tas tillvara, får vi en möjlighet att leva i ständig förbättring. Tack för att du hjälper oss att bli bättre. Du är det viktigaste vi har!

Om Supportföretaget TMJ Groups Kundnöjdhetsundersökningar:

Nöjdhetsindex baseras på 10 för kunden viktiga nöjdhetsfrågor och presenteras övergripande i ett nöjdhetsindex på skalan 0-100. Detta nöjdhetsindex är ett s.k. dynamiskt index vilket kontinuerligt uppdateras vartefter nya mätningar uppdateras. Idag genomför ett 90-tal energibolag med dessa olika affärsområden Supportföretagets kundnöjdhetsundersökningar, varvid benchmarking och jämförelser på ett flertal områden är möjliga. Av respekt för de företag som erhåller lägre värden i nöjdhetsindex offentliggör Supportföretaget aldrig ett enskilt företags nöjdhetsindex utan varje företag kan själva välja att berätta om och/- eller visa sitt erhållna nöjdhetsindex.

Nöjdhetsemblem delas ut enligt nedan erhållna indexvärden:

 • Nöjdhetsindex 50-65 = Godkänd
 • Nöjdhetsindex >65-75 = Väl godkänd
 • Nöjdhetsindex >75 = Mycket väl godkänd
 • Nöjdhetsindex = Bäst, erhålls av det företag som i nämnd studie nått allra högst nöjdhetsindex av samtliga deltagande företag.

För mer information om Supportföretagets Energibolagsindex, kontakta: Tove Åkerman-Stenman, energi@supportforetaget.se